lunes, 15 de diciembre de 2008

Definició de Cavallers


L'accepció més pura pel mot cavaller és "persona que munta a cavall", sent de gran riquesa en semàntica. Va passar de significar el fet de muntar a un cavall a expressar una condició social molt diferent i canviant en les distintes etapes històriques.
Posseïdor d'un cavall i armes; era obligat a servir el seu senyor per raó del feu o cavalleria que aquest li havia donat amb la condició de no exercir cap ofici mecànic. A l'època medieval s'imposà, en un procés ja clos al s VIII, la preponderància del combatent a cavall. Els prínceps exigien el servei militar a cavall de tots els homes lliures que disposaven de cavall i armament.


Cavallers segons etapes històriques

· Cavaller de l'antiga Romà.
· Cavaller cobert (noblesa catalana).
· Cavaller de qualssevol dels ordes de Cavalleria.
· Persona que té un comportament lloable.
· Cavaller caminant, dels llibres de cavalleries.

No hay comentarios:

Publicar un comentario